Uutinen
 

Lait rautatielain ja ratalain muuttamisesta voimaan

16.12.2015 14.00

Sääntelyelimen itsenäinen asema ja toimivalta vahvistuvat sekä tehtävät lisääntyvät uuden lainsäädännön myötä. Laki (1394/2015) rautatielain (304/2011) muuttamisesta ja laki (1395/2015) ratalain (110/2007) muuttamisesta tulivat voimaan 8.12.2015.