Uutinen
 

Kesäharjoittelija Rautatiealan sääntelyelimeen - hae viimeistään 9.3.2018

19.2.2018 10.00

Rautatiealan sääntelyelimeen Helsinkiin haetaan yliopisto-opintojensa loppuvaiheessa olevaa kesäharjoittelijaa.

Rautatiealan sääntelyelin on Trafin yhteydessä toimiva itsenäinen viranomaistoiminto, jonka tehtävänä on seurata, valvoa ja edistää rautatiemarkkinoiden toimivuutta, tasapuolisuutta ja syrjimättömyyttä. Sääntelyelimen yhtenä keskeisenä tehtävänä on valvoa rataverkon käytön ja rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavien palveluiden hinnoittelua.

Harjoittelijan tehtävänä on osallistua selvitystoimenpiteiden tekemiseen, tiedon analysointiin sekä uuden EU-lainsäädännön soveltamisen aloittamiseen. Lisäksi harjoittelijan tehtävänä on hoitaa sääntelyelimen muita päivittäisiä tehtäviä kesälomakaudella.

Koska tehtävät liittyvät erityisesti hinnoitteluun ja maksuihin, toivomme harjoittelijaa, jonka opintoihin kuuluvat taloustiede, laskentatoimi ja/tai rahoitus. Keskeisiä osaamisalueita tehtävien hoitamisen kannalta ovat esim. kustannuslaskenta, ekonometriset menetelmät, tilinpäätösanalyysi, rahoitusteoria ja kilpailun taloustiede. Henkilön on kyettävä itsenäiseen analysointiin, omattava hyvät organisointitaidot ja kyettävä hahmottamaan laajoja asiakokonaisuuksia. Lisäksi odotamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Henkilöltä toivotaan myös hyvää suomen ja englannin kielen taitoa sekä kykyä hyödyntää tavanomaisia IT-sovelluksia (esim. SharePoint). Kokemus työskentelystä markkina- ja kilpailukysymysten parissa lasketaan eduksi.

Ajankohta ja kesto: Harjoittelun kesto on neljä kuukautta ja toivottu ajankohta harjoittelulle on toukokuusta elokuuhun 2018.
Palkka: 1400 - 2100 €/kk riippuen suoritetuista opinnoista ja aiemmasta työkokemuksesta.

Hakijaa pyydetään toimittamaan vapaamuotoinen hakemus (max. 1 sivu), CV ja opintorekisteriote 9.3.2018 klo 16.15 mennessä osoitteeseen kirjaamo(at)trafi.fi. Otsikossa mainitaan TRAFI/63414/01.01.03/2018 Kesäharjoittelija Rautatiealan sääntelyelin. Hakijasta voidaan tämän suostumuksella tehdä henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Lisätietoja antaa sääntelyelimen päällikkö Riikka Ristinen, 029 534 5204.