Uutinen
 

Lausuntopyyntö ohjeluonnoksesta Palvelupaikka-asetukseen liittyvän poikkeusluvan hakeminen

21.12.2018 9.00

Rautatiealan sääntelyelin pyytää lausuntoa liitteenä olevasta ohjeluonnoksesta Palvelupaikka-asetukseen liittyvän poikkeusluvan hakeminen.

Lausunnot voi toimittaa sääntelyelimelle viimeistään torstaina 17.1.2019 sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo[at]trafi.fi (1.1.2019 alkaen kirjaamo[at]traficom.fi).

Liitteenä on myös asiaan liittyvä IRG-Railin julkaisema dokumentti ”Common Principles on granting exemptions under article 2 (2) of Commissions Implementing Regulation (EU) 2017/2177”, jossa julkaistujen yhteisten periaatteiden mukaisesti myös sääntelyelin toimii.

Lausuntopyyntösaate

Ohjeluonnos Palvelupaikka-asetukseen liittyvän poikkeusluvan hakeminen

IRG-Rail "Common Principles on granting exemptions under article 2 (2) of Commissions Implementing Regulation (EU) 2017/2177