Uutinen
 

Lausuntopyyntö muistioluonnoksesta Uudelle rautateiden henkilöliikennepalvelulle suoritettava taloudellisen tasapainon arviointi

16.1.2019 14.00

Rautatiealan sääntelyelin pyytää lausuntoa liitteenä olevasta muistioluonnoksesta ”Uudelle rautateiden henkilöliikennepalvelulle suoritettava taloudellisen tasapainon arviointi”.

Lausunnon voi toimittaa viimeistään keskiviikkona 20.2.2019 osoitteeseen kirjaamo[at]traficom.fi. Lausunnossa pyydämme viittaamaan muistioluonnoksen asianumeroon TRAFICOM/24519/03.06.04/2019. Mikäli lausuntonne sisältää salassa pidettäviä tietoja, pyydämme merkitsemään ne ja toimittamaan myös julkisen version lausunnosta.

Lausuntopyyntö

Muistioluonnos Uudelle rautateiden henkilöliikennepalvelulle suoritettava taloudellisen tasapainon arviointi

Euroopan komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1795 menettelyn ja perusteiden vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2012/34/EU 11 artiklan mukaisen taloudellisen tasapainon arvioinnin soveltamista varten