Uutinen
 

Lausuntopyyntö ohjeluonnoksesta "Sääntelyelimen asettamat määräajat palvelupyyntöön vastaamiselle"

17.6.2019 12.00

Rautatiealan sääntelyelin pyytää lausuntoa liitteenä olevaan ohjeeseen "Sääntelyelimen asettamat määräajat palvelupyyntöön vastaamiselle".

Lausunnon voi toimittaa viimeistään perjantaina 23.8.2019 osoitteeseen kirjaamo[at]traficom.fi. Lausunnossa pyydämme viittaamaan ohjeluonnoksen asianumeroon TRAFICOM/270984/03.06.04/2019. Mikäli lausunto sisältää salassa pidettäviä tietoja, pyydämme merkitsemään ne ja toimittamaan myös julkisen version lausunnosta.

Lausuntopyyntö

Ohjeluonnos "Sääntelyelimen asettamat määräajat palvelupyyntöön vastaamiselle"