Tee pyyntö taloudellisen tasapainon testistä
 

Pyynnön tekeminen uuden rautatiehenkilöliikenteen palvelun taloudellisen tasapainon arvioimiseksi

Sääntelyelin arvioi uuden rautatiehenkilöliikenteen palvelun vaikutusta julkisen palvelun sopimuksen taloudelliseen tasapainoon direktiivin 2012/34/EU 11 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun toimijan pyynnöstä, kun pyyntö on tehty kyseisessä alakohdassa, muutettuna direktiivillä 2016/2370, säädetyllä tavoin kuukauden kuluessa aiottua henkilöliikennettä koskevan ilmoituksen saamisesta.

Sääntelyelin käsittelee pyynnön täytäntöönpanoasetuksen 2018/1795 9 artiklassa asetettujen aikarajoitusten puitteissa.

Pyynnössä on toimitettava täytäntöönpanoasetuksessa määritellyt tiedot. Jos pyynnön esittänyt yhteisö pyytää kaupallisesti arkaluonteisten tietojen pitämistä luottamuksellisina, sen on yksilöitävä nämä tiedot ja perusteltava pyyntönsä.

Pyyntö uuden henkilöliikenteen palvelun taloudellisen tasapainon arvioimisesta -lomake