Uusi rautateiden kv. henkilöliikennepalvelu
 

Uusi rautateiden kansainvälinen henkilöliikenteen palvelu

Komissio on antanut 11 päivänä elokuuta 2014 direktiivin 2012/43/EU valtuutuksen perusteella täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 869/2014 uusista rautateiden henkilöliikennepalveluista. Täytäntöönpanoasetus asettaa vaatimuksia uuteen rautateiden henkilöliikenteen palveluun liittyvälle prosessille. Tarvittavat lomakkeet ja muu materiaali ja ohjeistus löytyvät sivupalkin ja sivun alalaidan linkkien kautta.

Uudesta rautateiden kansainvälisestä henkilöliikenteen palvelusta tulee ilmoittaa ja pääasiallisen tarkoituksen arviointia koskeva pyyntö tulee tehdä vakiomuotoisella ilmoituslomakkeella. Myös taloudellisen tasapainon testiä koskeva pyyntö voidaan tehdä vakiolomakkeella. Tehdyt ilmoitukset ja sääntelyelimen päätökset julkaistaan sääntelyelimen verkkosivuilla, pois lukien salassa pidettäväksi katsotut tiedot.

Menetelmät pääasiallista tarkoitusta ja taloudellista tasapainoa mittaavien testien suorittamiseksi on kuvattu erillisessä muistiossa. Pääasiallinen tarkoituksen testillä arvioidaan, onko rautatieliikennepalvelun päätarkoituksena kuljettaa matkustajia eri jäsenvaltioissa sijaitsevien asemien välillä, ja riippuen tämän testin tuloksesta, taloudellisen tasapainon testillä voidaan arvioida, vaarantaako rautateiden kansainvälinen henkilöliikenteen palvelu julkisen rautatieliikennepalvelun sopimuksen taloudellisen tasapainon.

Lisäksi täytäntöönpanoasetuksessa asetetaan muun muassa määräaikoja, sekä määritellään pyyntöjen tekemiseen oikeutetut tahot ja ilmoituksissa ja pyynnöissä toimitettavat tiedot.

Lisätietoa:

Tutustu sääntelyelimen pääasiallisen tarkoituksen ja taloudellisen tasapainon testeihin

Katso testien perusteella tehdyt päätökset

Tarkista uudesta kansainvälisestä rautateiden henkilöliikenteen palvelusta tehdyt ilmoitukset

Tutustu uusista rautateiden henkilöliikenteen palveluista annettuun komission täytäntöönpanoasetukseen 869/2014