Rautatiepalvelujen käyttäjien näkemykset rautatiemarkkinoista
 

Rautatiepalvelujen käyttäjien näkemykset rautatieliikenteen markkinoista

 

Sääntelyelimen on Rautatielain 304/2011 71 b §:n mukaisesti kuultava vähintään kahden vuoden välein rautateiden tavara- ja henkilöliikennepalvelujen käyttäjien edustajia ottaakseen huomioon näiden näkemykset rautatieliikenteen markkinoista.

Täältä löydät tutkimukset, joilla on selvitetty rautateiden loppukäyttäjien näkemyksiä rautatieliikenteen markkinoista.