Uutinen
 

Nya statrådets förordningar i kraft

2015-12-21 09:26

Statrådets förordningar om tjänster som skall tillhandahållas järnvägsoperatörer (1489/2015) och om järnvägstrafikens tågplaneperiod och tilldelning av bankapacitet (1490/2015) trädde i kraft 18.12.2015.