Information
 

Publikationer

Publikationer

Regleringsorganet för järnvägssektorn övervakar marknaden
Regleringsorganet brochyr 
publicerad 2015

 

 

 

Kontaktinformation

Juha Karjanlahti
chef för regleringsorganet
telefon +358 29 5345 244

Mertti Anttila
specialsakkunnig
- beskrivningar av bannät, anläggningar för tjänster

telefon +358 29 5346 813

Aleksi Kukkarinen
specialsakkunnig
- prissättning, järnvägsverksamhet i hamnar

telefon +358 29 5345 247

e-postadress: fornamn.efternamn(at)traficom.fi