En ny persontrafiktjänst på järnväg
 

En ny persontrafiktjänst på järnväg

Kommissionen har den 20 november 2018 utifrån bemyndigandet som fastställs i artikel 11 i direktivet 2012/34/EU gett genomförandeförordningen (EU) 2018/1795 om ny persontrafik på järnväg. Genomförandeförordningen ställer krav på den process som anknyter till att inleda en ny persontrafiktjänst på järnväg. Nödvändiga blanketter och övrigt material och anvisningar hittas via länkarna i sidobalken och längst nere på sidan.

En ny persontrafiktjänst på järnväg ska anmälas med en anmälningsblankett av standardform. Även begäran om bedömning av ekonomisk jämvikt kan framställas med en standardblankett. De gjorda anmälningarna och regleringsorganets beslut offentliggörs på regleringsorganets webbplats. Besluten som publiceras på webbplatsen innehåller dock inga sekretessbelagda uppgifter.

Innehållet i testen som används för att bedöma den ekonomiska jämvikten beskrivs i ett separat memorandum. Genom testen kan man bedöma huruvida den ekonomiska jämvikten i ett avtal om allmän trafik för järnvägstransport äventyras av den föreslagna nya persontrafiktjänsten på järnväg.

I genomförandeförordningen ställs också tidsfrister samt fastställs de instanser som är berättigade att göra begäran och de uppgifter som ska anges i anmälan och begäran.

Ytterligare information:

Bekanta dig med regleringsorganets test av huvudsakligt syfte och ekonomisk jämvikt
För mer information, vänligen kontakt
specialsakkunnig Aleksi Kukkarinen och chef för regleringsorganet Juha Karjanlahti
e-post: förnamn.efternamn(at)traficom.fi

Se beslut som fattats utifrån testen

Kontrollera anmälningar om en ny persontrafiktjänst på järnväg

Bekanta dig med kommissionens genomförandeförordning 2018/1795 om ny persontrafik på järnväg