Tietosuojaseloste
 

Rekisterit

Rekisterissä olevien yhteystietoja säilytetään tiedotteiden ja uutiskirjeiden lähettämiseksi. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vaatia omien yhteystietojensa poistamista, virheellisen henkilötiedon oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Tiedot säilytetään kunnes rekisteröity poistaa itsensä jakelulistalta.