Sääntelyelimen info 25.11.2015
 

Rautatiealan sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus 25.11.2015


Rautatiealan sääntelyelin järjesti keskiviikkona 25.11.2015 kaikille sidosryhmille yhteisen infotilaisuuden, jossa käytiin läpi sääntelyelimen toiminnan ajankohtaisia asioita. 

Tilaisuuden materiaalit: