Aktuellt
 

Aktuellt

Kommission har publicerat den 6. rapporten om övervakning av utveckling på järnvägsmarknaden

2019-02-15 11:00

Regleringsorganet för järnvägssektorn förtydligade spelreglerna för godstrafik som överskrider gränsen mot Ryssland

2018-09-25 08:00

Kommission har publicerat den 5. rapporten om övervakning av utveckling på järnvägsmarknaden

2016-12-09 13:00

Den femte rapporten om utvecklingen på järnvägsmarknaden från kommissionen till Europaparlamentet och rådet har publicerats.

Riikka Ristinen utnämnd till ny chef för regleringsorganet

2016-05-02 12:00

Statsrådet har utnämnt juris magister Riikka Ristinen till chef för regleringsorganet för järnvägssektorn för perioden 1.6.2016 - 31.5.2021.

Nya statrådets förordningar i kraft

2015-12-21 09:26

Statrådets förordningar om tjänster som skall tillhandahållas järnvägsoperatörer (1489/2015) och om järnvägstrafikens tågplaneperiod och tilldelning av bankapacitet (1490/2015) trädde i kraft 18.12.2015.

Lagarna om ändring av järnvägslagen och banlagen i kraft

2015-12-17 09:00

Regleringsorganets självständighet och behörighet förstärks och dess uppgifter utökas med stöd av den nya lagstiftningen. Lagen (1394/2015) om ändring av järnvägslagen (304/2011) och lagen (1395/2015) om ändring av banlagen (110/2007) trädde i kraft 8.12.2015.

Välkommen till vår nya webbplats!

2015-06-25 09:00

Vi har utvecklat strukturen och uppdaterat utseendet samt lagt till nytt material på vår webbplats. Till vår webbplats kommer du nu direkt via regleringsorganets egen nya webbadress, saantelyelin.fi. Även länkarna på Trafiksäkerhetsverket Trafis webbplats styr dig till vår nya webbplats.