Ajankohtaista
 

Ajankohtaista

Selvitys satamien rautatielogistiikasta

12.11.2018 15.00

Rautatiealan sääntelyelin järjestää sidosryhmätilaisuuden 21.11.2018

30.10.2018 13.26

Rautatiealan sääntelyelin selkeytti Venäjän rajan ylittävän tavaraliikenteen pelisääntöjä

25.9.2018 8.00

Juha Karjanlahti sääntelyelimen uudeksi päälliköksi

6.9.2018 14.00

KTM ja DI Juha Karjanlahti on nimitetty ma. rautatiealan sääntelyelimen päälliköksi 7.9.2018 alkaen.

Juha on työskennellyt sääntelyelimessä vuodesta 2013 ja siitä sääntelyelimen päällikön tehtävässä 7.9.2015 – 31.7.2016. Hänellä on myös kokemusta mm. epäiltyjen kilpailurikkomusten selvittämisestä Kilpailu- ja kuluttajavirastossa.

Sääntelyelin hylkäsi Liikenneviraston esityksen investointimaksun perimiseksi

4.9.2018 9.00

IRG-Railin 6. Markkinaraportti on julkaistu

27.3.2018 13.00

IRG-Rail on julkaissut vuosittain ilmestyvän markkinaraporttinsa. Raportti on järjestyksessään kuudes ja se sisältää tietoa Euroopan rautatiemarkkinoista ja niiden kehityksestä.


Kesäharjoittelija Rautatiealan sääntelyelimeen - hae viimeistään 9.3.2018

19.2.2018 10.00

Rautatiealan sääntelyelin järjestää sidosryhmätilaisuuden 15.11.2017

25.10.2017 13.00

Selvitys rautateiden henkilöliikennepalveluista

10.5.2017 10.00

IRG-Railin vuoden 2016 markkinaraportti on julkaistu

5.4.2017 15.00

Matkustaja-asemien palvelut ja hinnoittelu läpinäkyväksi

28.3.2017 12.00

Rautatiealan sääntelyelin selvitti syksyn ja talven aikana matkustaja-asemarakennusten omistajuutta ja hallinnointia sekä palvelujen tarjonnan ja hinnoittelun läpinäkyvyyttä. Samassa yhteydessä sääntelyelin jakoi myös tietoa rautatielain velvoitteista. Tehdyn selvityksen perusteella sääntelyelin löysi laajalti puutteita mm. asemien käyttöoikeutta ja maksuja koskevien tietojen julkaisemisesta.

Komissio julkaissut 5. kertomuksensa rautatiemarkkinoiden kehityksen seurannasta

9.12.2016 13.00

Komissio on julkaissut 5. kertomuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle rautatiemarkkinoiden kehityksen seurannasta.

Rautatiealan sääntelyelin järjestää sidosryhmille infotilaisuuden 16.11.2016

21.10.2016 10.55

Riikka Ristinen sääntelyelimen päälliköksi

29.4.2016 14.00

Valtioneuvosto on nimittänyt oikeustieteen maisteri Riikka Ristisen rautatiealan sääntelyelimen päällikön virkaan 1.6.2016 – 31.5.2021.


IRG-Railin vuoden 2015 markkinaraportti on julkaistu

1.4.2016 10.00

IRG-Rail on julkaissut vuosittain ilmestyvän markkinaraporttinsa. Raportti on järjestyksessään neljäs ja se sisältää tietoa Euroopan rautatiemarkkinoista ja niiden kehityksestä.

Uusia valtioneuvoston asetuksia voimaan 18.12.2015

18.12.2015 15.00

Valtioneuvoston asetus (1489/2015) rautatieliikenteen harjoittajille tarjottavista palveluista ja valtioneuvoston asetus (1490/2015) rautatieliikenteen aikataulukaudesta ja ratakapasiteetin jakamisesta tulivat voimaan 18.12.2015.

Lait rautatielain ja ratalain muuttamisesta voimaan

16.12.2015 14.00

Sääntelyelimen itsenäinen asema ja toimivalta vahvistuvat sekä tehtävät lisääntyvät uuden lainsäädännön myötä. Laki (1394/2015) rautatielain (304/2011) muuttamisesta ja laki (1395/2015) ratalain (110/2007) muuttamisesta tulivat voimaan 8.12.2015.

Rautatiealan sääntelyelimen sidosryhmätilaisuus 25.11.2015

27.10.2015 13.00

Juha Karjanlahti sääntelyelimen uudeksi päälliköksi

11.9.2015 8.00

KTM ja DI Juha Karjanlahti on nimitetty ma. rautatiealan sääntelyelimen päälliköksi 7.9.2015 alkaen.

Tervetuloa uudistuneille verkkosivuillemme!

24.6.2015 10.00

Olemme kehittäneet verkkosivujemme rakennetta ja uudistaneet ulkoasua sekä lisänneet sivuillemme uutta materiaalia. Sivuillemme pääsee nyt sääntelyelimen oman verkkosivuosoitteen kautta, saantelyelin.fi. Myös Liikenteen turvallisuusviraston Trafin verkkosivuilla olevat linkit ohjaavat sinut uudistuneille sivuillemme.