Regleringsorganet för järnvägssektorn

Bekanta dig med regleringsorganets verksamhet
Regleringsorganet för järnvägssektorn har utfärdat en föreskrift om tidsfrister inom vilka tjänsteleverantörer ska besvara anhållan från den som ansöker om en tjänst.
Regleringsorganet för järnvägssektorn begär utlåtanden om utkast till föreskrift: Tidsfrister fastställda av regleringsorganet för att svara på anhållan om tjänster.
Regleringsorganet för järnvägssektorn meddelade den 1 april 2022 ett beslut i ett ärende som gäller en meningsskiljaktighet i fråga om lagligheten av utläggande på entreprenad av ledningstjänster f...
Regleringsorganet för järnvägssektorn utfärdade 3.11.2021 sitt beslut i ärendet som gäller VR-Group Ab:s klagomål om kostnaderna som Trafikledsverket tar ut för reaktiv effekt.

Uträttande av ärenden

Lagstiftning och beslut