Regleringsorganet

Regleringsorganet för järnvägssektorn följer upp, övervakar och främjar järnvägsmarknadens funktion, jämlikhet och icke-diskriminering.

Regleringsorganet är ett av järnvägsoperatörerna, bannätsförvaltarna och tjänsteleverantörerna oberoende besvärs- och kontrollorgan som avgör ärenden utgående från inlämnade besvär eller på eget initiativ.