Regleringsorganet för järnvägssektorn

Bekanta dig med regleringsorganets verksamhet
Juna asemalla
Regleringsorganet för järnvägssektorn meddelade den 8 juni 2021 ett beslut i ärendet som gäller VR-Group Ab:s begäran om omprövning av banavgifterna för 2021 och 2022 som Trafikledsverket publicera...
Statsrådet har utnämnt ekonomie magister, diplomingenjör Juha Karjanlahti till chef för regleringsorganet för järnvägssektorn från och med den 1 juni 2021 för en tid av fem år.
Ändringar i spårtrafiklagen (1302/2018) trädde i kraft den 1 februari 2021. I och med ändringarna i spårtrafiklagen förändrades bland annat hamnarnas roll i järnvägsmarknadsregleringen. Framöver är...
Den sjunde rapporten om utvecklingen på järnvägsmarknaden från kommissionen till Europaparlamentet och rådet har publicerats.

Uträttande av ärenden

Lagstiftning och beslut