Regleringsorganet för järnvägssektorn

Bekanta dig med regleringsorganets verksamhet
Juna asemalla
Statsrådet har utnämnt ekonomie magister, diplomingenjör Juha Karjanlahti till chef för regleringsorganet för järnvägssektorn från och med den 1 juni 2021 för en tid av fem år.
Ändringar i spårtrafiklagen (1302/2018) trädde i kraft den 1 februari 2021. I och med ändringarna i spårtrafiklagen förändrades bland annat hamnarnas roll i järnvägsmarknadsregleringen. Framöver är...
Den sjunde rapporten om utvecklingen på järnvägsmarknaden från kommissionen till Europaparlamentet och rådet har publicerats.

Våra webbplatser har renoverats

Vi har utvecklat strukturen på vår webbplats och förnyat utseendet. Samtidigt har tillgängligheten avseende vår webbplats förbättrats. Du kan också komma till vår webbplats via en länk som finns i ...

Uträttande av ärenden

Lagstiftning och beslut