Regleringsorganet för järnvägssektorn

Bekanta dig med regleringsorganets verksamhet
Regleringsorganet för järnvägssektorn meddelade den 1 april 2022 ett beslut i ett ärende som gäller en meningsskiljaktighet i fråga om lagligheten av utläggande på entreprenad av ledningstjänster f...
Regleringsorganet för järnvägssektorn utfärdade 3.11.2021 sitt beslut i ärendet som gäller VR-Group Ab:s klagomål om kostnaderna som Trafikledsverket tar ut för reaktiv effekt.
Regleringsorganet för järnvägssektorn meddelade den 8 juni 2021 ett beslut i ärendet som gäller VR-Group Ab:s begäran om omprövning av banavgifterna för 2021 och 2022 som Trafikledsverket publicera...
Statsrådet har utnämnt ekonomie magister, diplomingenjör Juha Karjanlahti till chef för regleringsorganet för järnvägssektorn från och med den 1 juni 2021 för en tid av fem år.

Uträttande av ärenden

Lagstiftning och beslut