Komissio julkaissut 7. kertomuksensa rautatiemarkkinoiden kehityksen seurannasta

Komissio on julkaissut 7. kertomuksensa Euroopan parlamentille ja neuvostolle rautatiemarkkinoiden kehityksen seurannasta.

Lisää tietoa raportista voit lukea Euroopan Komission sivuilta  (Ulkoinen linkki)