Rautatiealan sääntelyelin linjasi ratasähköverkon sähköhäiriöiden suodattamisen kustannusten kohdentumisen

Rautatiealan sääntelyelin antoi 3.11.2021 päätöksen asiassa "VR-Yhtymä Oy:n valitus Väyläviraston perimistä loistehon kustannuksista".

Päätöksen mukaan ratasähköverkon sähköhäiriöiden suodattaminen ja siitä aiheutuvat loistehon kustannukset kuuluvat raideliikennelain vähimmäiskäyttöpalveluihin. Näin ollen loistehoa tuottavien suodattimien kustannuksia sekä niihin liittyvien tietojen julkaisemista tulee käsitellä vähimmäiskäyttöpalveluja koskevien lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Tästä seuraa, että Väyläviraston aikataulukauden 2021 ja 2022 rautateiden verkkoselostuksissa julkaisemat suurjänniteverkkojen siirtomaksuun sisällytetyt loistehoa tuottavien suodattimien aiheuttamat maksut eivät ole raideliikennelain mukaisia ja ne tulee poistaa verkkoselostusten sähköenergian siirtopalvelun ja ratajohtoverkon siirtomaksuhinnaston yhteydestä.

Päätös on luettavissa rautatiealan sääntelyelimen verkkosivuilla osoitteessa https://www.saantelyelin.fi/fi/saantelyelimen-paatokset-ja-ilmoitukset (Ulkoinen linkki)  

 

LISÄTIETOJA

Rautatiealan sääntelyelimen päällikkö Juha Karjanlahti, p. 029 5345 244, juha.karjanlahti(at)traficom.fi

Erityisasiantuntija Aleksi Kukkarinen, p. 029 5345 247, aleksi.kukkarinen(at)traficom.fi